';
Image
Jan Rosseel
Psychotherapeut
Image
Elly Michiels
Kinder- en auticoach
Image
Marjolein Faes
Stresscoach
Image
Margot Hecquet
Psychologisch consulent
Image
Eve Mintiens
Systeem Coach
ALGEMEEN

Samen met een psycholoog, psychotherapeut of coach werken aan het mentale deel van jezelf via een individueel bepaald therapieplan.

Coaching is een vorm van begeleiding waar de coachee in zijn huidige situatie centraal staat. Via coaching komt de coachee zelf tot bepaalde inzichten die noodzakelijk zijn om zijn huidige situatie te aanvaarden, aan te passen en/ of te veranderen. De coach zorgt vaak voor de spreekwoordelijke spiegel die even nodig is om weer handvaten te creëren om zo de draad weer op te kunnen pikken en verder te gaan. Om de bomen weer door het bos te kunnen zien. Bij coaching gaan we ervanuit dat de veranderingsmogelijkheden bij de coachee liggen. Dit in combinatie met persoonlijke coaching,  zal ervoor zorgen dat de coachee zelf de gestelde doelen zal bereiken. 

Psychotherapie zou men kunnen definiëren als zijnde ‘de behandeling van psychische problemen of stoornissen met behulp van specifieke psychologische methodieken’. Eenvoudig gezegd heeft psychotherapie tot doel om zich, samen met de therapeut en in een veilig kader, te gaan verdiepen in hetgeen waar een persoon het moeilijk mee heeft. Er kunnen tal van oorzaken zijn waardoor men zich niet goed voelt. Ook kunnen onze problemen zich op verschillende manieren uiten.   Zo kan men stellen dat psychotherapie een zoektocht is naar het probleem dat achter de klacht zit. De therapeut gaat enerzijds helpen de hulpvraag van de cliënt uit te klaren, anderzijds gaat hij een keuze voorleggen uit verschillende behandelvormen. Dit in functie van wat op dat moment het best bij de persoon past.

DEELSPECIALISATIE

Deelspecialisatie Marjolein Faes

 • Loopbaanbegeleiding: officiële loopbaanbegeleiding met VDAB cheques. meer info: klik hier
 • Stress- en burn-out coaching: Via stress – en burn-out coaching gaan we zeer persoonlijk te werk en kijken we naar de situatie waarin je je op dat moment begeeft en naar wat jij op dat moment nodig hebt om je beter te voelen. We begeleiden je in je proces om beter om te kunnen gaan met stress. 

Deelspecialisatie Elly Michiels

 • kindercoaching: Soms maak je je zorgen om je kind. Dan kan het aangenaam zijn om steun en begrip te krijgen. Als kindercoach bied ik een luisterend oor voor u en uw kind.
  Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van begeleiding voor kinderen en jongeren die het even moeilijk hebben met bepaalde situaties, zich door omstandigheden niet lekker in hun vel voelen en daardoor hun evenwicht zoek zijn.
  In de opstartfase is de vertrouwensband heel belangrijk. Daarna kan ik werken aan dieper liggende emoties. Ik ga uit van de talenten en de vaardigheden die uw kind (onbewust) al bezit. Via het talent van uw kind zelf zet ik het terug in zijn/haar kracht. Zo kan het opgroeien tot iemand die zelfzeker in het leven staat.
  Op een creatieve manier via verschillende werkvormen zoals tekentaal, poppenspel, klei, spelletjes, beweging, gesprekken, zoek ik samen met uw kind uit wat het een goed gevoel geeft. Het is mijn intentie om ervoor te zorgen dat uw kind fier en veerkrachtig terug op pad kan gaan.
 •  Auticoaching: Als auticoach begeleid en ondersteun ik kinderen en jongeren met autisme. Nadat er een vertrouwensband is tussen uw kind en ik kan er gewerkt worden aan zelf aangebrachte vragen en moeilijkheden. Ik bekijk welke problemen er binnen de eigen opvoedingssituatie zijn. Ik zoek steeds naar de mogelijkheden voor een optimale ondersteuning. Ik bekijk graag samen met u hoe we dagelijkse problemen goed kunnen aanpakken. Dit kan door inzicht te geven in autisme. Ik ga op zoek naar welke verklaring er achter het bepaald specifieke gedrag kan zitten. Zo kan er verder beter gezocht worden naar manieren om bepaalde problemen aan te pakken.
  Ik zorg voor heel concrete tips om als ouders thuis mee aan de slag te gaan rond bijvoorbeeld eetsituaties, slaaprituelen, spelen met broers en zussen, organisatie van schoolwerk.  Ook ouders, broers of zusjes, partners of andere personen betrek ik in de begeleiding. Dit afhankelijk van de vraag en de zorg die uw kind nodig heeft.
  Ik geloof en sta voor een begeleiding op maat, want elk kind is anders. Elk kind is uniek en verdient daarom ook de nodige individuele aandacht.
CONSULTATIE

Bij de coaches:

Een eerste consultatie: 60-75min
Een volgende consultatie: 50-60min 

Psychotherapie:

De consultaties duren 55 minuten

Traject kinder- en auticoaching:

 • Kennismaking: Wens je meer info dan kan dat via mail of telefonisch. Nadien kan je kiezen voor een intakegesprek.
 • Intake: Voor het intakegesprek wil ik je vragen eerst de vragenlijst in te vullen die je vindt op de website.  Tijdens het intakegesprek bespreken we samen uitgebreid de reden van aanmelding. Aan de hand van dit gesprek formuleren we samen de gepaste hulpvraag voor uw kind of uw gezin. Wanneer het kind of de jongere zelf een duidelijke hulpvraag heeft, kan hij/zij bij het kennismakingsgesprek aanwezig zijn. Soms wordt er enkel met het kind of de jongere gewerkt, soms is er ook gezinsbegeleiding nodig.
 • Coaching: Na het intakegesprek gaan we aan de slag. Tijdens de coaching zelf ben je als ouder niet aanwezig. De laatste 5 min. koppel ik samen met het kind even aan jullie als ouders terug en maken we eventueel een nieuwe afspraak.
 • Oudergesprekken: Na enkele sessies plan ik een oudergesprek in, dit kan samen met het kind.
 • Afronding: We overlopen samen het coachingstraject en bekijken wat eventueel nog nodig is voor de toekomst.

zo nodig kan er een huisbezoek, schooloverleg of een overleg met externen plaatsvinden.

INDICATIES

Psychotherapie bij Jan Rosseel en Margot Hecquet:

 • Allerlei angstproblematieken
 • Depressieve gevoelens
 • Stemmingswisselingen
 • Relatieproblemen (partner- en/of gezinsrelaties, vriendschapsrelaties, …)
 • Verwerkingsproblemen bij rouw/verlies
 • Traumatische gebeurtenissen
 • Psychosomatische klachten
 • Werk gerelateerde problemen (burn-out, stress, …)
 • Zingevingsvragen
 • Verwerken van lichamelijke klachten, ziektes of beperkingen
 • Specifieker naar jongeren gericht:
  – school gerelateerde problemen (faalangst, gedragsproblemen, …)
  – pesterijen
  – misbruik/mishandeling
  – problemen rond identiteit en/of seksualiteit
  – ontwikkelingsstoornissen
  – zelfdestructief gedrag
  – opvoedingsvragen en/of -problemen
  – gebrek aan zelfvertrouwen

Kindercoaching bij Elly Michiels:

 • kinderen en jongeren vanaf 4 jaar tot 14 jaar.
 • Als kindercoach kan ik helpen met:
  • faalangst op school
  • een ‘vol hoofd’ en het ervaren van veel prikkel
  • teruggetrokkenheid en/of weinig durf om iets te vertellen
  • slaapproblemen
  • zelfvertrouwen
  • pestsituaties
  • emoties
  • angsten
  • sociale relaties zoals vriendjes maken
  • impulsiviteit
  • concentratieproblemen
  • planning- en organisatieproblemen
  • motiveren van het doorzettingsvermogen
  • ADHD/ADD
  • familiale relaties
  • hoogsensitiviteit
  • kinderen die doof of slechthorend zijn
 • Als auticoach kan ik helpen met:
  • het leren omgaan met de diagnose autisme
  • psycho-educatie (uitleg geven over autisme)
  • emoties, woedebuien, piekergedachten, een vol hoofd
  • vrijetijdsvaardigheden
  • het leren spelen (alleen of met vriendjes)
  • het leren ‘plannen en organiseren’
  • concentratiemoeilijkheden
  • slaapproblemen
  • prikkelverwerking (vb.door een sensorisch profiel op te stellen)
  • thuisbegeleiding

Stresscoaching bij Marjolein Faes:

 • Burn-out / overspanning
 • Stressgerelateerde klachten 
BEREIKBAARHEID

Jan Rosseel

Voor contactgegevens: klik hier 
Aanwezig in de praktijk: maandag 9-17u, woensdag 14-22u

Elly Michiels

Voor contactgegevens: klik hier
Aanwezig in de praktijk: maandag 13-20u en woensdag 14-19u

De begeleidingen gaan door in de praktijk, enkel op afspraak. Soms is het beter om de begeleiding thuis te laten doorgaan, dit is afhankelijk van de zorgvraag en kan onderling besproken worden. 

Marjolein Faes

Voor contactgegevens: klik hier
Aanwezig in de praktijk: donderdag 13-22u

Margot Hecquet

Voor contactgegevens: klik hier 
Aanwezig in de praktijk: woensdag 13-17u of op afspraak na overleg

Eve Mintiens

Voor contactgegevens: klik hier 
Aanwezig in de praktijk: donderdag 13-17u en organiseert regelmatig workshops (zie events)

OVERIG

Een klein notitieboekje is altijd handig om bij je te hebben om eventuele oefeningen te noteren die je ook thuis kan toepassen.